Goda Exempel i Skolans Värld 2017 / 2018!
För tredje året i rad har Du nu möjlighet att nominera på din favoritlärare eller skolledare i Marks Kommun som gör ett gott exempel i skolans värld.


NOMINERA HÄR »Elever, föräldrar, mor- & farföräldrar mm kan nominera en lärare eller skolledare som gör ett bra arbete för sina elever!

MFIF instiftar återigen tre stipendium à 10 000 kr för lärare eller skolledare som:

*bidrar till ökad kunskap hos eleverna

*bidrar till ett bättre arbetsklimat för sina elever och kollegor

*uppmuntrar eleverna till nyfikenhet att vilja lära sig

*skapar en trygg, positiv och kreativ miljö i skola / förskola

*helt enkelt är "ett gott exempel i skolans värld" i Marks Kommun

Vinnarna kommer att presenteras i samband med skolavslutningen 2018


Goda Exempel i skolans värld 2016 / 2017
MFIF:s projekt Goda Exempel i Skolans Värld 2016 / 2017 drevs för andra året i rad under läsåret av 3 gymnasielever (Sanna Nyman Alenäs, Arvid Riemer och Anna Haggren) tillsammans med MFIF. Invånare uppmanades att nominera kandidater till goda exempel i skolans värld i Marks Kommun.
Elever, föräldrar och så vidare kunde nominera lärare eller skolledare som gör ett bra arbete för sina elever! MFIF instiftade återigen tre stipendium a 10 000 kr. Under skolavslutningsfesten "Mingla i Mark" i Kinna 9 juni presenterades vinnarna av ”Goda Exempel i Skolans Värld” för läsåret 2016/17:

Monica Hecktor Marks Gymnasieskola
Monica är en trevlig och duktig lärare med glimten i ögat och som får med eleverna på lektionerna. Hon är inte bara fantastiskt duktig på att lära ut, utan hon bygger även upp personliga relationer med sina elever och man märker att hon verkligen bryr sig. Hon lär utifrån elevens intresse och hennes lektioner gör skillnad.

Lennart Trens Strömskolan
Lennart är läraren som undervisar på ett sätt som är både roligt och lärorikt. Han är en riktig glädjespridare och tar hand om eleverna som om det vore hans egna barn. En ödmjuk lärare med stort hjärta som samtidigt med fast hand fostrar och ger elever kunskap och glädje. Helt enkelt en person med en fantastisk personlighet.

Maria Andersson Lyckeskolan
Maria är en fantastisk person som är en god förebild genom att lära barnen hur man är en god kamrat och räds inte för att ta tag i problem. Denna lärare har ett enormt stort hjärta och det största av engagemang för sina elever. Grymt engagerad i sina elevers välbefinnande i det lilla och som förälder är jag glad för hennes otroliga jobb.


MFIF tackar även i år alla som nominerat en massa Goda exempel och vi ser fram emot att få dela ut 3 stipendium även för läsåret 2017/18.Goda Exempel i skolans värld 2015 / 2016
MFIF:s projekt Goda Exempel i Skolans Värld startades under hösten 2015 och MFIF uppmanade invånare att nominera kandidater till goda exempel i skolans värld i Marks Kommun. Projektet leddes av MFIF tillsammans med studenter från Marks Gymnasieskola, bland annat Isak Sperling, Alexander Dahlin och Khaled Zraiqi.
Elever, föräldrar m.m kunde nominera lärare eller skolledare som gör ett bra arbete för sina elever! MFIF instiftade tre stipendium a 10 000 kr. Under skolavslutningsfesten "Mingla i Mark" i Kinna 10 juni presenterades vinnarna av ”Goda Exempel i Skolans Värld” för läsåret 2015/16:

Anette Frostmarker Örbyskolan
Anette har förmågan att fånga elevers intresse till att vilja lära sig och ta till sig kunskap.

Johanna Götesson Lyckeskolan
Med ett otroligt glatt humör och fantasifullhet får hon eleverna att känna glädje och skaparlust vid varje lektionstillfälle!

Martin Back Ängskolan
Martin är både rolig och sträng. Han brinner för sina ämnen och detta smittar av sig på eleverna.


MFIF tackar alla som nominerat en massa Goda exempel och vi ser fram emot att få dela ut stipendiet även för läsåret 2016/17.