top of page

Markföretagens Intresseförening (MFIF) är ett lokalt oberoende nätverk för företag med anställd personal.

MFIF tillvaratar medlemmars intressen genom ett aktivt arbete lokalt för att påverka och öka samarbetet mellan Marks Kommun och näringslivet i Mark.

MFIFs medlemmar har samarbete med kunder och leverantörer både i och utanför vår kommun, dvs regionalt, nationellt och internationellt så uppmuntrar MFIF till alla sorters samarbeten som gynnar företag och invånare i Marks Kommun.

MFIF vill medverka till att utveckla kommunens näringsliv och att erbjuda mentorskap för de som vill starta eller nyligen startat företag.

Några punkter som MFIF också arbetar med är:

Sedan  skolåret 2015/16 driver MFIF projektet "Goda Exempel i Skolans värld" där vi nominerar skolledare och lärare som gjort goda exempel i skolans värld.

Våra medlemmar skall utnyttja den erfarenhet och kunskap som finns inom föreningen genom att skapa nätverk för utbyte av idéer och som bollplank.

Bättre infrastruktur i kommunen – påverka förbättring av vägar såsom R41,156an, järnvägen och även fiber/internetkommunikation etc.

Skapande av attraktiva boendemiljöer

Vi skall verka för en ändamålsenlig utbildning som är anpassad för näringslivet i Marks kommun.

Genom att använda föreningens nätverk skall vi arbeta för att få större företag att etablera sig i kommunen.

För att ytterligare underlätta företagsetableringar skall vi arbeta för att Mark skall förbättra sig på Svenskt Näringslivs rankinglista.

Verka för bra lokal service för företagen och deras anställda

Vi skall genom samordning av företagsgemensamma intressen kunna sänka kostnaderna inom olika områden

 

/Styrelsen

Team
bottom of page